Situering

De praktijk situeert zich in de zogenaamde eerstelijns (geestelijke) gezondheidszorg.
Dat betekent dat we ons richten op mensen die op zoek zijn naar de gepaste hulp
en dat er in principe niet gewerkt wordt op doorverwijzing door huisarts of psychiater.
Indien nodig of wenselijk wordt wel samengewerkt met de huisarts of de behandelende psychiater, of wordt doorverwezen naar andere, meer gespecialiseerde hulp.

Doelstelling

Onze aandacht gaat vooral naar het versterken van wat potentieel aanwezig is, eerder dan naar genezen wat ziek is.
Dat rijke potentieel van aangeboren sterktes en talenten, krachten en mogelijkheden raakt echter door levensomstandigheden soms ondergesneeuwd, of is niet meer zichtbaar in haar volle waarde.
Soms zijn we het verleerd of hebben we nooit geleerd om te luisteren naar onze eigen innerlijke stem, laat staan dat we er durven op vertrouwen.
Doorheen een therapeutisch proces is het echter vaak noodzakelijk om van dichterbij te gaan kijken naar die gebeurtenissen uit ons verleden. Hierdoor leren we er betekenis aan geven en krijgen we inzicht in hoe zij ons huidig functioneren beïnvloeden. We gaan op zoek naar datgene wat in de weg staat om ten volle te kunnen floreren in ons dagelijks leven.
Dit is een weg die we te gaan hebben, een weg van aanvaarding, stap voor stap.
Gelukkig zijn hoeft immers niet te betekenen dat er geen 'lijden' is. Leven is vooral de uitnodiging om te gaan met de aanwezige mogelijkheden en beperkingen, eigen aan ons leven, zowel van onszelf als in onze (directe) omgeving.

Over Zonnevlecht

Benieuwd naar de betekenis van Zonnevlecht voor deze praktijk?
In de leer van de chakra's vond ik herkenning in de betekenis van het derde chakra: 'de zonnevlecht'. De oorsprong is terug te vinden in het oude Sanskriet waar 'chakra' staat voor 'wiel van licht'. Het verwijst naar de energie in en rondom alle levende vormen. Het chakra zonnevlecht werd een symbolisch kernelement, zowel voor mezelf als in mijn visie van begeleiding. Dit chakra staat immers voor eigenwaarde, voor de groei en ontwikkeling van een persoonlijke identiteit. Onszelf in ere houden wanneer we in wisselwerking treden met de wereld rondom ons. Ons ware IK als dat deel van ons dat altijd heel en compleet is. Daar waar waarheid, schoonheid en vrijheid wonen. Bovenal de vrijheid van keuze - de keuze om onszelf te zijn, te kiezen voor liefde, respect en vriendelijkheid, en te doen wat we weten dat goed is.